Zeiss ZX1 กล้องฟูลเฟรมตัวแรก ที่มี Adobe Lightroom ติดตั้งมาในกล้อง

เป็นการกระโดดเข้ามาสู่วงการกล้องของ Zeiss ผู้ผลิตเลนส์ชื่อดังจากเยอรมัน นี่คือ Zeiss ZX1 เป็นกล้องแบบฟูลเฟรม ที่มีโปรแกรมแต่งภาพ Adobe Lightroom CC ติดตั้งมาในกล้อง ให้แต่ง RAW ได้ตั้งแต่หลังกล้องได้ทันที Continue reading Zeiss ZX1 กล้องฟูลเฟรมตัวแรก ที่มี Adobe Lightroom ติดตั้งมาในกล้อง